sz

Certifikácia

Certifikácia

Pokiaľ ide o vedecké plánovanie odvetvia chovu hadov v našej spoločnosti, spoločnosť prešla spoločným schválením úradu Nanning Forestry Bureau, čím sa stala prvým víťazom licencie na domestikáciu a chov suchozemských voľne žijúcich zvierat v Guangxi a jedným z troch piatich v súčasnosti v Číne chovné základne krokových hadov.Spoločnosť je charitatívna, môže zadarmo sponzorovať množstvo chudobných študentov, aby dokončili vysokoškolské štúdium, poskytovať pracovné príležitosti pre chudobné rodiny, pomáhať dedinským starším ľuďom.Spoločnosť China Sankei News jej udelila titul „Cultural Co-construction Unit“ a získala veľkú pochvalu od miestnej samosprávy, kompetentných oddelení a spoločenských más.

证书图片案例参考_副本