sz

Certifikácia

Certifikácia

Pokiaľ ide o vedecké plánovanie odvetvia chovu hadov v našej spoločnosti, spoločnosť prešla spoločným schválením úradu Nanning Forestry Bureau a stala sa prvým víťazom licencie na domestikáciu a chov suchozemských voľne žijúcich zvierat v Guangxi a jedným z iba troch piatich v súčasnosti v Číne chovné základne krokových hadov.Spoločnosť je charitatívna, môže zadarmo sponzorovať množstvo chudobných študentov na ukončenie vysokoškolského štúdia, poskytovať pracovné príležitosti pre chudobné rodiny a pomáhať starým ľuďom v dedine.Spoločnosť China Sankei News jej udelila titul „Cultural Co-construction Unit“ a získala veľkú pochvalu od miestnej samosprávy, kompetentných oddelení a spoločenských más.

证书图片案例参考_副本